Wykonujemy badania intelektu (inteligencji) dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Badania wykonujemy przy pomocy standaryzowanych i aktualnych narzędzi diagnostycznych, m.in. Skale Inteligencji Wechslera dla Dzieci i Młodzieży WISC-R oraz dla Dorosłych WAIS-R. Ponadto zajmujemy się badaniami zaburzeń osobowości (MMPI-2, SCID-5), funkcji poznawczych oraz zaburzeń o podłożu neuropsychologicznym. Wydajemy opinie i wyniki badań na potrzeby komisji orzekającej o niepełnosprawności, ZUSu poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół, dla lekarzy psychiatrów i neurologów (jako wspomagające postawienie diagnozy) oraz innych instytucji i organów państwowych oraz prywatnych.

Badania intelektu, osobowości i zaburzeń neuropsychologicznych
Tagi: