Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Jednym z elementów pracy psychologa jest diagnoza psychologiczna. W odróżnieniu od diagnozy lekarskiej nie stanowi ona rozpoznania określonej jednostki chorobowej, ale określa potencjał, przyczyny, mechanizmy i skutki doświadczeń, emocji, trudności rzutujących na funkcjonowanie człowieka. Przedmiotem diagnozy może być pewien element