Centrum diagnozy i pomocy psychologicznej Syntonia

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 52

05-402 Otwock

I piętro nad apteką
biuro@centrumsyntonia.pl
723 749 071