Kiedy szukamy pomocy specjalisty czasem czujemy się zagubieni wśrod natłoku informacji. Psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta? Poniżej znajdziecie wskazówki, kiedy i do kogo należy się udać.

Psychiatra – lekarz medycyny o specjalizacji w psychiatrii dla osób dorosłych lub dzieci i młodzieży. Jak każdy lekarz, może przepisać receptę na leki, zwolnienie, skierowanie na badania. W leczeniu stosuje farmakologię, stawia diagnozy medyczne, czasami kieruje do szpitala lub innego specjalisty. Zajmuje się leczeniem i profilaktyką zdrowia psychicznego – leczy nerwice, depresje, schizofrenię, pomaga w wyrównaniu stanu psychicznego w sytuacjach kryzysowych.

Psycholog – absolwent jednolitych studniów magisterskich na wydziale psychologii, który po skończonych studiach zwykle dokształca się na studiach podyplomowych, szkoleniach i warsztatach, przygotowując się do pracy z konkretną grupą klientów i problemów. Diagnoza psychologiczna nie jest rozpoznaniem choroby w takim sensie jak robi to lekarz, a opisem mechanizmów, przyczyn i objawów zakłóceń w funkcjonowaniu psychicznym. Ponadto psycholog pomaga w przezwyciężaniu problemów, udziela wsparcia w poszukiwaniu rozwiązań a swoje usługi kieruje do osób w każdym wieku.

Psychoterapeuta – specjalista, zazwyczaj psycholog (zdarza się jednak że jest to np. pedagog), który ukończył szkolenie psychoterapeutyczne i w oparciu o określony nurt wiedzy psychologicznej stosuje odpowiednie techniki i metody lecznicze, oprate wyłącznie na rozmowie i współpracy z klinentem. Psychoterapia jest ukierunkowana na konkrety cel, jakim może być np. obniżenie lub zniesienie objawów nerwicowych, depresyjnych, poprawa relacji z bliskimi, pomoc w sytuacji szczególnie trudnej. Psychoterapia jest procesem, który ma swój początek i koniec, stanowi pewien cykl sesji, które koncentrują się w określonym obszarze funkcjonowania klienta, zgodnie z jego potrzebami.

Korzystanie z pomocy jednego specjalisty (np. psychoterapeuty) nie wyklucza konieczności konsultacji u drugiego (np. psychiatry). Może zdarzyć się bowiem, że przed podjęciem pracy terapeutycznej konieczne będzie wyrównanie stanu psychicznego za pomocą leków. Czasami psychiatra proponuje podjęcie psychoterapii jako metody wspomagającej lub wręcz najbardziej pożądanej do leczenia określonych trudności pacjenta.

Ewa Wagner

Psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta – do kogo się udać?