Konsultacja

Zapisując się na wizytę nie musimy z góry wiedzieć, jaka pomoc będzie nam potrzebna. Do określenia tego służą właśnie konsultacje. To jedno lub kilka spotkań, w trakcie których psycholog zbiera informacje o problemie i życiu klienta. Może również przedstawić swój sposób pracy i opowiedzieć o innych, dostępnych metodach leczenia itp. Pod koniec spotkania specjalista dzieli się z klientem tym, jak wstępnie rozumie sytuację problemową. Później, zawsze wspólnie z osobą która zgłosiła się na konsultację, dobiera dalszą metodę pomocy.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna to cykl kilku spotkań, podczas których psycholog zbiera wywiad, przeprowadza odpowiednie testy, a następnie omawia otrzymane wyniki. W zależności od potrzeb może naświetlić nam, jak człowiek działa i radzi sobie w różnych sytuacjach, jakie ma cechy osobowości, umiejętności, słabe i mocne strony, wyjaśnić mechanizmy psychologiczne wywołujące określone skutki i objawy. W celu pogłębienia diagnozy być może koniecznie będzie wykonanie testów psychologicznych badających zaburzenia osobowości lub zaburzenia psychiczne oraz badające strukturę osobowości. Diagnoza psychologiczna jest pomocna w rozumieniu trudnych zachowań, przeciwdziałaniu rozwojowi zaburzeń i zdrowieniu. Niezależnie od tego, czy zgłosiliśmy się na diagnozę z własnej inicjatywy, czy dla potrzeb jakiejś instytucji, ważnym jej elementem są również zalecenia na przyszłość. Dobra i trafna diagnoza ułatwia zdefiniowanie problemu, który może być rozwiązywany w procesie psychoterapeutycznym.

Psychoterapia

Psychoterapia to metoda pomocy osobom doświadczającym cierpienia, trudności wewnętrznych czy problemów w relacjach. Różni się ona od prywatnej, wspierającej rozmowy. Po pierwsze, stosowane techniki zawsze muszą mieć uzasadnienie w teorii i poparcie w badaniach naukowych. Po drugie, terapeuta bardzo świadomie korzysta z wiedzy o psychice, żeby osiągnąć cele założone wspólnie z klientem. Prowadzi rozmowę w ten sposób, żeby klient mógł lepiej rozumieć swoje przeżycia, szerzej spojrzeć na własną sytuację życiową. W ten sposób terapia porządkuje myśli i uczucia, umożliwia bardziej samodzielne i świadome działanie, ułatwia zmianę.