Mediacje

Mediacje to najbezpieczniejszy, najbardziej humanitarny i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Pozwalają na swobodne wypowiedzenie się każdej ze stron, wzajemne wysłuchanie, przedstawienie problemu z perspektywy każdej z nich, dbałość o to, aby zostały nazwane potrzeby oraz interesy jednej i drugiej strony. Istotne jest to, że potrzeby te są traktowane jako jednakowo ważne. Jest to warunek, aby wypracowywane potem wspólne rozwiązanie mogło być satysfakcjonujące dla każdego uczestnika i trwałe. W mediacjach rodzinnych, które dotyczą konfliktów z udziałem dzieci – szczególna wagę przywiązuje się do dbałości o ich potrzeby i ochrony przed skutkami konfliktu rodziców. Czytaj więcej…

Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski to metoda pracy z rodzicem/rodzicami, polegająca na określaniu celów wychowawczych i znajdywaniu sposobów ich osiągania, w oparciu o własne zasoby. Czytaj więcej…

Terapia rodzinna

Psychoterapia rodzin to spotkania z całą rodziną, czasem z częścią rodziny. Taka formuła wynika z założenia, że nawet, jeśli tylko jedna osoba ma wyraźne kłopoty lub diagnozę, to rodzina jako całość może stanowić dla siebie nawzajem wsparcie. Co więcej, problemy jednostki mogą być sygnałem, że cała rodzina potrzebuje pomocy. Terapia polega wtedy na próbach lepszego zrozumienia, skąd się biorą trudności i jak można sobie z nimi poradzić. W rozwiązanie tych problemów zaangażowani są wszyscy członkowie rodziny, a terapeuta wspiera ich w budowaniu bliskości i rozwijaniu się, rozwiązywaniu problemów. W sytuacji silnego konfliktu pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny terapię rodzinną prowadzi jednocześnie dwóch terapeutów.