Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zdobywa coraz szersze grono zwolenników zarówno wśród klientów, jak i terapeutów, dostrzegających realne efekty pracy w tym nurcie. Czym zatem jest TSR?

Jako nurt psychoterapeutyczy swój początek TSR miała w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Główny twórcy, Steve de Sahzer i Isoo Kim Berg, zmieniając swoje podejście do klienta i jego problemu, zapoczątkowali rozwój innego niż dotychczas rozumienia udziału klienta w procesie zdrowienia i poprawy funkcjonowania.

Główne założenia TSR kładą nacisk na budowanie rozwiązań i nowych strategii, w miejsce nieefektywnych i niewłaściwych. W terapeuta wraz z klientem koncentruje się na tym, co jest obecnie oraz na tym, jak ma wyglądać przyszłość klienta, stąd niewiele uwagi przywiązuje się do przeszłości i przyczyn, które daną trudność wywołały. Nie zadajemy wobec tego pytań: dlaczego?ale raczej : po co? Jak chcesz, aby było, i czy Twoje działania zbliżają Cię do tego celu? W ten budujemy sposób nowy, efektywny sposób działania i realnie wpływamy na swoją teraźniejszość i przyszłość.

Co wyróżnia Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach?