Wiele osób rozważających spotkanie z psychologiem doświadcza różnych rozterek i niepokoju. Warto wobec tego dowiedzieć się kilku ważnych rzeczy:

1. Nie musisz wiedzieć dokładnie, jakiej pomocy potrzebujesz.

Po prostu przedstaw swój problem, z jakim przychodzisz. To psycholog, zbierając dokładny wywiad przedstawi ci proponowany sposób pomocy. Może nawet zdarzyć się, że będzie on znacząco różnił się od twoich wcześniejszych oczekiwań – czasami rodzice uważają, że dziecko potrzebuje pomocy psychologa, podczas gdy w rzeczywistości naprawy wymagają relacje małżeńskie lub podejście wychowawcze rodziców.

2. Możesz być poproszony o dodatkowe konsultacje lekarskie, np. neurologa, psychiatry czy innego specjalisty.

Dlaczego? bo problem z którym przychodzisz może mieć podłoże zdrowotne i wymagać leczenia farmakologicznego lub innych oddziaływań, oprócz psychologicznych. Zgłoszenie odpowiedniemu lekarzowi objawów, które ci dokuczają może okazać się kluczowe w procesie zdrowienia. Same oddziaływania psychologiczne czy psychoterapeutyczne mogą okazać się niewystarczające, jeśli problem nie leży w sferze psychicznej tylko biologicznej lub innej.

Przed wizytą u psychologa | psycholog otwock | centrum Syntonia

3. Nie każdy psycholog zajmuje się wszystkim.

Przed ustaleniem wizyty warto zorientować się, czy osoba do której chcesz się udać zajmuje się problemami podobnymi do tych zgłaszanych przez ciebie. Dowiedz się więcej o specjaliście do którego chcesz się udać. Każdy ze specjalistów umieszcza na naszej stronie krótką notatkę na temat swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Możesz też poprosić o pomoc w wyborze specjalisty kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

4. Psycholog zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów, a szczególnie tajemnicy zawodowej.

To, o czym rozmawiasz z psychologiem nie jest nikomu ujawniane. Jeśli jednak w czasie spotkania psycholog uzyska informacje wskazujące na to, że zdrowie lub życie klienta (lub innej osoby) jest zagrożone, zobowiązany jest powiadomić o tym odpowiednie służby. Badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy czy psychologii transportu zakończone są wydaniem orzeczenia lub wyników konsultacji – nie ujawnia się jednak treści rozmowy z klientem.

5. Upewnij się co do prognozowanej długości wizyty i ceny oraz formy płatności.

Instytucje budżetowe zwykle nie pobierają opłat za spotkania, ale prywatne, które nie mają innego finansowania posługują się cennikiem. Konsultacja czy psychoterapia jest określoną usługą, za którą możesz otrzymać fakturę lub inne potwierdzenie opłaty. Równie ważne jest określenie czasu trwania spotkania – zwykle jest to 50-60 min.

Przed pierwszą wizytą u psychologa