Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Jednym z elementów pracy psychologa jest diagnoza psychologiczna. W odróżnieniu od diagnozy lekarskiej nie stanowi ona rozpoznania określonej jednostki chorobowej, ale określa potencjał, przyczyny, mechanizmy i skutki doświadczeń, emocji, trudności rzutujących na funkcjonowanie człowieka. Przedmiotem diagnozy może być pewien element

Mediacje

Mediacje

Mediacje Mediacje to najbezpieczniejszy, najbardziej humanitarny i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Pozwalają na swobodne wypowiedzenie się każdej ze stron, wzajemne wysłuchanie, przedstawienie problemu z perspektywy każdej z nich, dbałość o to, aby zostały nazwane potrzeby oraz interesy jednej i drugiej