Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, jak każdy inny rodzaj psychoterapii jest formą leczenia zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zachowania szeroko rozumianymi metodami psychologicznymi. Pierwotnie terapia poznawcza została opracowana na początku lat sześćdziesiątych XX wieku przez Aarona Becka jako ustrukturyzowana, krótkoterminowa i zorientowana na teraźniejszość

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Jednym z elementów pracy psychologa jest diagnoza psychologiczna. W odróżnieniu od diagnozy lekarskiej nie stanowi ona rozpoznania określonej jednostki chorobowej, ale określa potencjał, przyczyny, mechanizmy i skutki doświadczeń, emocji, trudności rzutujących na funkcjonowanie człowieka. Przedmiotem diagnozy może być pewien element