Wykonujemy badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci w kierunku:
– określenia funkcjonowania intelektualnego, społecznego i emocjonalnego
– występowania niespecyficznych zaburzeń uczenia się jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia
– określenia gotowości szkolnej.
Nie wydajemy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ani innych opinii, które byłyby wiążące dla szkoły dziecka. Nasze badania są przydatne do uzyskania tego typu dokumentów w poradni psychologiczno-pedagogicznej i mogą znacząco skrócić czas oczekiwania na ich wydanie przez poradnię.
Badania wykonujemy w oparciu o aktualne i rzetelne testy i kwestionariusze psychologiczne i pedagogiczne.
Zgłoszenia na badania przyjmujemy mailowo biuro@centrumsyntonia.pl

Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci