Ukończyłam szkolenia poszerzające kompetencje zawodowe w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, mi.in. z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, FAS oraz wielu kwestionariuszowych technik badawczych w psychologii. Jestem absolwentką psychologii na UKSW, psychologii sądowej i transportu na UW, a także biorę udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje w dziedzinie psychologii.

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, w tym dla celów orzeczniczych m.in. z zakresu psychologii transportu, badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy oraz badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.

W bezpośredniej pracy z klientem koncentruję się na udzielaniu krótkoterminowej pomocy w zakresie przezwyciężania trudności życiowych, opierając się na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, angażując zasoby własne klienta i podążając za jego potrzebami.

Ewa Wagner