Mam wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i klinicznej z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam jako psycholog w Centrum Zdrowia Dziecka na Oddziałach Kardiologii, Kardiochirurgii i Neurologii Dziecięcej, szkole podstawowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Współpracowałam w ramach rożnych projektów z gimnazjum oraz Centrum Pomocy Rodzinie. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe brałam również udział w czteroletnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie jak i licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Posiadam doświadczenie w diagnozowaniu rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci oraz ich problemów związanych z trudnościami w nauce. Chętnie pracuję z dziećmi i nastolatkami z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, nasiloną nieśmiałością, trudnościami w kontaktach społecznych, niską samooceną, obniżonym nastrojem. Udzielam konsultacji, porad i wskazówek wychowawczych rodzicom dzieci prezentujących trudne zachowania w domu i szkole. Prowadziłam warsztaty psychologiczne dla rodziców dzieci z ADHD.

Barbara Rosiak