Ukończyłam psychologię kliniczną w WSZiB w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w WSEZiNS w Łodzi/O w Warszawie. Brałam udział w kursach i szkoleniach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego poszerzając wiedzę w tematach związanych z kryzysem psychicznym, depresją i zachowaniami suicydalnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu pracy w duchu Dialogu Motywujacego. Odbyłam również szkolenie z zakresu Terapii Schematów i innych skutecznych metod w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych, jak również szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień Behawioralnych dla Specjalistów Uzależnień w Collegium Verum w Warszawie. Ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w CARE BROK. Stale dokształcam się poprzez szkolenia, kursy i warsztaty aby poszerzać swoje kompetencje zawodowe i umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

Staże zawodowe odbyłam w placówkach lecznictwa zdrowotnego. Jestem pod stałą superwizją.

Obecnie, od kilku lat jestem zatrudniona w Szpitalu MSWiA w Otwocku na oddziale leczenia uzależnień, gdzie pracuję z grupami i w kontakcie indywidualnym. Zatrudniona jestem również w poradni przyszpitalnej, gdzie pracuję z osobami, w terapii długoterminowej, z problemem uzależnienia jak i tzw. współuzależnienia (zaburzenia adaptacyjne). Prowadzę także grupy wsparcia dla osób z problemem tzw. współuzależnienia i syndromem DDA – dorośli i młodzi dorośli.

Relacja z klientem jest dla mnie priorytetem; pomoc w przezwyciężaniu trudności i radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności jest częścią tej relacji opartej na Dialogu Motywującym i prowadzonej zgodnie z jego duchem.

Małgorzata Kowalska