Jestem:

  • członkiem założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR) oraz członkiem Krajowego Instytutu Mediacji;
  • rekomendowanym trenerem mediacji SMR oraz superwizorem;
  • mediatorem z listy z stałych mediatorów sądowych. Mediacjami zajmuję się od kilkunastu lat; gł. w konfliktach rodzinnych, a także społecznych i karnych; odbyłam liczne szkolenia z zakresu mediacji, min. uczestniczyłam w 2-letnim programie szkoleniowym z zakresu mediacji rodzinnych, zgodnym ze standardami European Forum for Training and Research in Family Mediation pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Prowadziłam zajęcia dla studentów studiów podyplomowych UKSW i IPSiR z mediacji rodzinnych; od kilku lat współpracuję ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) – w ramach studiów podyplomowych „Mediacje rodzinne i psychologia konfliktów rodzinnych”;
  • certyfikowanym coachem ICC (Internationale Coaching Communittee): prowadzę coaching dla osób pragnących dokonać zmiany w swoim życiu – zawodowym i osobistym, w tym coaching małżeński/partnerski (budowanie związku) a także przygotowujący do rozwodu i porozwodowy;
  • trenerem umiejętności społecznych – gł. w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji w życiu osobistym i zawodowym, rozwiązywania konfliktów, mediacji. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń warsztatowych dla różnych grup zawodowych, min. psychologów, pedagogów, nauczycieli, prawników, pracowników socjalnych; wykładów i warsztatów, dotyczących w/w obszarów oraz trudności wychowawczych, a także sytuacji dziecka w konflikcie rodziców – dla rodziców i nauczycieli;
  • doradcą i konsultantem w trudnych sprawach rodzinnych i wychowawczych.

W życiu i w pracy kieruję się zasadą, iż podstawą pozytywnych relacji jest wzajemny szacunek i zaufanie oraz wiarą w indywidualne, niepowtarzalne możliwości każdego człowieka.

Tamara Pocent