Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności klinicznej. Odbyłam kurs z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT Edu w Warszawie, w którym obecnie jestem uczestnikiem całościowego, czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Brałam udział w kursach i szkoleniach poszerzających wiedzę z psychologii okresu rozwojowego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc regularnie w szkoleniach i kursach terapeutycznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży należących do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Brałam udział w programie współfinansowanym ze środków UE skierowanym do dzieci i młodzieży z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych oraz ich rodzin.

Na co dzień zajmuję się głównie psychoterapią młodzieży od 13 roku życia oraz osób dorosłych. Specjalizuję się w pracy szczególnie z osobami z objawami lękowymi (fobie, GAD- zab. lękowe uogólnione, zab. lękowe z napadami paniki, OCD- zab. obsesyjnio-kompulsyjne, hipochondria), z zaburzeniami adaptacyjnymi, nastroju (depresja, ChAD) oraz z wszelkimi innymi zaburzeniami natury emocjonalnej i społecznej. Zajmuję się leczeniem bezsenności wykorzystując dedykowany temu protokół terapii poznawczo-behawioralnej (CBT-I) Pracuję również z osobami dorosłymi doświadczającymi problemów natury osobowościowej, czerpiąc z technik Terapii Schematów. Z osobami dotkniętymi dysregulacją emocjonalną pracuję korzystając z terapii DBT oraz ACT. Jestem trenerem Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży Stale podnoszę swoją wiedzę w zakresie tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie w kwestii doboru technik terapeutycznych, choć najważniejsza jest dla mnie relacja, którą buduje wspólnie z pacjentem. To zdrowa, bezpieczna relacja terapeutyczna jest według mnie największym czynnikiem leczącym w psychoterapii.

Klaudia Wilczopolska