W swojej pracy z człowiekiem kieruję się zasadą, że niemożliwe nie istnieje i każdy jest wyposażony we wszystko, czego potrzebuje do wyzwań, które ma w życiu… Ja pomagam odkryć te zasoby człowieka.

Swoją wiedzę na temat budowania relacji w oparciu o skuteczną komunikację zdobyłam na kursie Porozumienie bez przemocy wg Marshalla Rosenberga, oraz na szkoleniu TSR Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Wiedza ta poparta jest bogatym doświadczeniem w roli żony 1 męża i mamy 5 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Nasza rodzina ma za sobą długi okres uczenia w edukacji domowej.

Dodatkowo pracowałam przez 4 lata w Poradnictwie, jako lider sprzedażowy oraz współtworzyłam przyjazne miejsce dla mam z dziećmi.

Moją pasją jest człowiek i kocham „tracić czas” na poznawanie i bycie z nim. W pracy z klientem koncentruję się na krótkoterminowej pomocy związanej z trudnościami w relacjach i komunikacji.

Ewa Wyżewska