W Centrum Syntonia zajmuję się terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz prowadzę konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców. Prowadzę także psychoterapię osób dorosłych w nurcie ISTDP.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychologia kliniczna dziecka). Ponadto ukończyłam Studium Treningu i Terapii Grupowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Studium Profilaktyki w Ośrodku Uzależnień Edukacji i Profilaktyki Patologii Społecznej w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie. Systematycznie się doskonalę i rozwijam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie trzyletniego kursu Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna).

Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.

Zawodowo jestem związana z Oddziałem Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Agata Orzechowska