W naszym Centrum wykonujemy badanie psychologiczne w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży. Diagnozę wykonuje psycholog Klaudia Wilczopolska. Proces diagnostyczny obejmuje: jedno spotkanie z rodzicami dziecka (bez dziecka) w celu zebrania wywiadu oraz minimum jednego spotkania diagnostycznego z dzieckiem. Wskazane jest przestawienie informacji ze szkoły lub przedszkola na temat funkcjonowania dziecka oraz zabranie innych dokumentów czy obserwacji istotnych dla diagnozy. Po zakończeniu procesu diagnostycznego psycholog wydaje pisemną opinię, która zawiera informacje o objawach Zespołu Aspergera lub autyzmu (lub ich braku). Diagnozę lekarską ostatecznie określającą rozpoznanie medyczne wystawia lekarz psychiatra.

Diagnoza sporządzona przez psychologa jest pomocna, a często niezbędna w procesie diagnozy lekarskiej, terapii lub w poradni psychogiczno-pedagogicznej w celu określenia optymalnej formy kształcenia dziecka.

Cennik poszczególnych usług:

  • wywiad z rodzicami i opiekunami dziecka, analiza dokumentacji – 1 spotkanie 1,5 godz. 250 zł
  • obserwacja i badanie psychologiczne dziecka – min. 1 spotkanie 50 min 150 zł
  • sporządzenie opinii psychologicznej – 500.
Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży w kierunku Zespołu Aspergera i autyzmu