Podejście psychodymaniczne w terapii jest bardzo złożone i wymaga wielu lat nauki. Wymieniam tu tylko niektóre jego założenia, wybrane przeze mnie subiektywnie. Wybrałam takie cechy psychodynamicznej teorii i praktyki, na które pacjenci często zwracają uwagę. Są nimi zaskoczeni, cenią je, a czasem stwierdzają że rozmijają się z ich oczekiwaniami…

1. Problemy psychologiczne, jakich dana osoba doświadcza nie są przypadkowe.

Objaw zależy zazwyczaj od osobowości, a osobowość od doświadczeń z przeszłości.

Co to oznacza dla terapii?
Ważne jest to, co w danej osobie wyjątkowe. W terapii psychodynamicznej zwraca się uwagę na indywidualną, inną niż wszystkie historię klienta.

2. Świadome doświadczenia zależą od nieświadomych przeżyć.

Jeżeli pojawi się jakiś nieprzyjemny lub niepokojący objaw, w umyśle dzieje się jednocześnie jeszcze inny proces. To wyobrażenia na temat siebie i ludzi, ukryte emocje i pragnienia. One wpływają na to, co widzimy na zewnątrz, czyli z objawy, kłopoty w kontaktach z ludźmi lub niepokojące cechy osobowości.

Co to oznacza dla terapii?

Wbrew pewnym obiegowym opiniom psychoterapia nie działa na zasadzie „wygadania się”. Oczywiście jest ważne, żeby opowiedzieć o problemie, odreagować w ten sposób emocje i poczuć się wysłuchanym. To jednak dopiero baza, pozwalająca zobaczyć coś więcej. Chodzi o to, żeby klient dowiedział się czegoś, czego jeszcze o sobie nie wie.

3. Zachowania mają znaczenie, a ich przyczyny są złożone i różnorakie

Oznacza to po pierwsze, że na jeden problem składa się wiele przyczyn. Po drugie, podobny problem – na przykład ten sam objaw może mieć odmienne źródła u różnych osób.

Co to oznacza dla terapii?

Nie wystarczy przedstawić terapeucie opis problemu, żeby opowiedział klientowi, skąd się on bierze. Osoba przeżywająca trudność odkrywa w terapii własny niepowtarzalny wzorzec. Dlatego też terapia psychodynamiczna wymaga czasu. Od 10 spotkań do kilku miesięcy, czasem lat.

Terapia Psychodeynamiczna

4. Ważne jest subiektywne doświadczenie.

Subiektywne doświadczenia to obawy, nadzieje, pragnienia, wyobrażenia o sobie, wewnętrzne reakcje na ludzi oraz sny i fantazjowanie. Kiedy ktoś przychodzi pierwszy raz na terapię zwykle nie zna siebie dobrze. Na wiele z powyższych doświadczeń nie zwracał uwagi lub je odsuwał.

Co to oznacza dla terapii?

Ludzie nieraz wyobrażają sobie, że specjalista powie im, jaka była przyczyna ich problemów, a nawet kto jest im winien. Terapeuta psychodynamiczny uczciwie zakłada, że nie wie i nawet po ukończonej terapii nie będzie wiedział, jak naprawdę wyglądała przeszłość. Klient może natomiast oczekiwać zrozumienia, jak jego subiektywne doświadczenia wpływają życie. Może skoncentrować się nad tym, co przeżywa wewnątrz, a nie tylko nad tym jak zachowuje się wobec świata. Wtedy łatwiej zobaczyć swój wpływ, dokonać zmian albo poczuć się sobą.


Dla osób, które zastanawiają się nad terapią w tym podejściu: „Dla kogo może być przydatne podejście psychodynamiczne?”

1. Clarkin J F.,Fonagy P., Gabbard G O., (2013). Psychoterapia Psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Kraków, wyd. UJ
2. Gobbard, G.O. (2011) Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie. Kraków, wyd. UJ.
3. Gobbard, G.O. (2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków, wyd. UJ.
4. McWilliams N. (2008) Diagnoza psychoanalityczna. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Emilia Andrasiak
Emilia Andrasiak
psycholog, psychoterapeutka

Terapia psychodynamiczna – podstawowe założenia