Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności klinicznej. Odbyłam kurs z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT Edu w Warszawie, w którym obecnie jestem uczestnikiem całościowego, czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Brałam udział w kursach i szkoleniach poszerzających wiedzę z psychologii okresu rozwojowego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, należących do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Brałam udział w programie współfinansowanym ze środków UE skierowanym do dzieci i młodzieży z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych oraz ich rodzin.

Na co dzień zajmuję się diagnozą psychologiczną całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera), terapią indywidualną oraz grupową. Pracuję z dziećmi i z młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, lękowymi, depresyjnymi, zachowania, problemami emocjonalnymi, trudnościami w obszarze społecznym. Prowadzę konsultacje i poradnictwo dla rodzin dzieci i nastolatków z perspektywy norm rozwojowych. Rodzinom oferuję wsparcie i psychoedukację w zakresie trudności ich dzieci. Prowadzę spotkania dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi.

Klaudia Wilczopolska