Jestem magistrem psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika – pedagogika osób z niepełnosprawnością na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie również na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami. Prowadziłam zajęcia dla dzieci i młodzieży z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Autyzmem, Zespołem Aspergera), Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD), mutyzmem w tym mutyzmem wybiórczym. Zajmowałam się pracą
z dziećmi i młodzieżą z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, Zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi (Zespół Retta, Cri-du-chat, Zespół Noonan, FAS).
Mam doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Od 12 lat pracuję w szkole specjalnej na stanowisku psychologa. Od wielu lat współpracuję z Domami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Mam doświadczenie w pracy z pacjentem
w śpiączce, które zdobywałam w Warszawskiej Klinice „Budzik”. Przez wiele lat prowadziłam zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie ich domu rodzinnego. Doświadczenie zdobywałam w Fundacji Synapsis.
Dodatkowo ukończyłam: Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, drugi stopień Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia IPZ i Specjalizację z zakresu Pomocy Społecznej w Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej. Stale poszerzam swoją wiedzę. Obecnie studiuję na kierunku: Integracja Sensoryczna z terapią ręki.

Podczas pracy skupiam się na pacjencie, jego potrzebach i oczekiwaniach. Zachowuję tajemnicę zawodową. Prowadzę ścisłą współpracę z rodzicami moich podopiecznych tak aby w pełni wykorzystać potencjał dziecka oraz określać najważniejsze cele rozwojowe.

Aleksandra Rosłaniec