Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy) to metoda psychoterapii rozwijana od lat 60. i zyskująca coraz większą popularność ze względu na swoją skuteczność. Opiera się na założeniach psychoanalitycznych, teorii przywiązania J.Bowlby’ego oraz najnowszej wiedzy z zakresu neurobiologii.

ISTDP jest jedną z najdokładniej zbadanych terapii krótkoterminowych. Badania wykazały jej efektywność w leczeniu m.in. stanów lękowych, depresyjnych, natręctw, ataków paniki i somatyzacji. Jej celem jest zapewnienie nie tylko złagodzenia objawów, ale także restrukturyzacja osobowości.

ISTDP różni się od tradycyjnej psychoterapii psychoanalitycznej, czy psychodynamicznej. Jej intensywność polega na tym, że uwaga pacjenta od początku koncentrowana jest na problemie. Terapeuta przyjmuje postawę aktywną, charakteryzującą się otwartością i szczerością. Zwraca się bezpośrednio do zdrowej części ego pacjenta i zachęca, aby włączył się on do wspólnej pracy najlepiej jak potrafi. W ten sposób świadomie budowana relacja terapeuta-pacjent, czyli przymierze terapeutyczne, pomaga pacjentowi w dotarciu do istoty problemu i zrozumieniu jego przyczyn, a następnie w ustaleniu zadania terapeutycznego,  które ma pomóc w jego rozwiązaniu.

Terapia jest dynamiczna, co oznacza stałą koncentrację na rozumieniu i rozwiązywaniu wewnętrznego konfliktu pacjenta (zgłębianiu uczuć, normowaniu pojawiającego się wraz z nimi lęku oraz zaznajamianiu pacjenta z jego mechanizmami obronnymi, tak by przerwać ich szkodliwe działanie).

Dzięki takiemu podejściu obierana jest możliwie najkrótsza droga do osiągnięcia zmiany, stąd określenie terapii mianem krótkoterminowa. Po ustaleniu zadania terapeutycznego terapeuta i pacjent umawiają się na pierwszą turę, która najczęściej wynosi 10 sesji. Jedna sesja trwa od 75 do 90 minut. Po tym czasie razem dokonują ewaluacji wspólnej pracy i podejmują decyzję co do dalszych działań.

Celem terapii jest wydobycie głęboko skrywanych uczuć na powierzchnię tak, aby pacjent mógł się z nimi zmierzyć i podejść do nich w sposób adaptacyjny. Wtedy potrzeba obrony przed uczuciami poprzez ucieczkę w symptomy  przestaje być konieczna i objawy ustępują.


Agata Orzechowska
psycholog ISTDP, terapeuta grupowy

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna