Grupa interpersonalna dla dzieci DO PRZODU
Ruszyła dziecięca grupa interpersonalna dla dzieci w wieku 10-12 lat. Spotkania odbywają się w środy o godz. 18. Koszt zajęć 250 zł/m-c.
Grupa ma charakter półotwarty. Zapraszamy dzieci, które:
– mają trudności w relacjach z innymi
– są nadmiernie nieśmiałe, lękliwe lub przeciwnie – reagują agresją, uporem
– chciałyby umiejętnie rozwiązywać konflikty z poszanowaniem praw swoich i innych osób
– przeżywają trudności rodzinne, znajdują się w trudnej sytuacji emocjonalnej
– mają niską samoocenę, nie wierzą w swoje możliwości, szybko się poddają.

Grupa dla dzieci | Syntonia | Otwock

Grupa łączy zalety socjoterapii i terapii grupowej, wplatając elementy zabawy, ćwicząc rozwiązywanie konfliktów, kształtując komunikację interpersonalną oraz ucząc wzajemnego wsparcia dzieci przy asyscie terapeutów.
Grupę prowadzą psycholodzy-terapeuci: Agata Orzechowska i Wioletta Lendzion-Kowalska.
Informacje i zapisy: tel. 723 749 071 lub bezpośrednio u terapeutek:
agata.orzechowska@centrumsyntonia.pl
wioletta.lendzion@centrumsyntonia.pl

Planujemy otwarcie grup także w innych przedziałach wiekowych – zapraszamy do przysyłania zgłoszeń.

Grupa interpersonalna dla dzieci DO PRZODU