Doradztwo rodzinne to propozycja dla wszystkich, którzy mają pytania, trudności, czy problemy dotyczące relacji wewnątrzrodzinnych: małżeńskich, partnerskich, relacji na linii: rodzic-dziecko, problemów wychowawczych; dotyczą zagadnień w kwestii współpracy rodzicielskiej i metod wychowawczych oraz dylematów, wynikających z pełnienia różnych ról w rodzinie: rodzica – małoletnich dzieci, ale też tych dorosłych, małżonka/partnera, dziecka, teściów, babć i dziadków i in. członków rodziny.

Doradztwo rodzinne | Tamara Pocent | coach | Otwock

Doradztwo rodzinne odnosi się do wszystkich modelów rodziny, nie różnicując ich w żaden sposób.

Wiemy doskonale, że życie rodzinne może przynosić nie tylko wiele radości i satysfakcji, ale też wiele trosk, zmartwień i niepewności. Zarówno jedne, jak i drugie są nieodłączną częścią naszego życia. Z jednymi trudnościami radzimy sobie sami, w innych potrzebujemy pomocy. Czasem nawet nie wiemy, jakiej.

Doradca rodzinny wysłucha Cię, pomoże nazwać Twój problem, udzieli Ci konstruktywnej informacji zwrotnej, wskaże możliwości rozwiązania problemu, wesprze Cię w podjęciu właściwej decyzji.

Zapraszamy na spotkanie z doradcą i konsultantem rodzinnym.

Tamara Pocent
Tamara Pocent
Pedagog, mediator, superwizor, coach ICC, trener, doradca i konsultant w sprawach rodzinnych

Doradztwo rodzinne