Coaching rodzicielski to metoda pracy z rodzicem/rodzicami, polegająca na określaniu celów wychowawczych i znajdywaniu sposobów ich osiągania, w oparciu o własne zasoby.

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy ze swoich potencjalnych możliwości i siły, które może wykorzystać w procesie wychowania swojego dziecka. Zwykle – w trudnych sytuacjach rodzicielskich , koncentrujemy się na problemach, słabościach, niedoskonałościach, poczuciu porażki i rozczarowania. Mamy też często poczucie bezradności i braku wsparcia w swoich trudnościach oraz zagubienia właściwego kierunku działania. Coaching rodzicielski pomaga odszukać ten kierunek, odkryć i wykorzystać swoje zasoby oraz zasoby dziecka, zyskać poczucie wpływu na jego wychowanie, kształtowanie jego pożądanych postaw, a także – na jakość relacji rodzica z dzieckiem.

Coaching rodzicielski | Tamara Pocent | coach | Otwock

W czasie pracy coachingowej rodzice mają szansę min:

  • poznać lepiej siebie i swoje dziecko
  • zobaczyć swoje rodzicielstwo, jego mocne i słabsze strony, w szerszej perspektywie
  • nauczyć się stawiać sobie realne cele wychowawcze
  • znaleźć optymalne sposoby pokonywania trudności
  • wzmocnić się w swojej roli rodzicielskiej
  • nauczyć się czerpać pełniejszą satysfakcję z relacji z dzieckiem
  • określić swoje najważniejsze wartości i zweryfikować przekonania rodzicielskie
  • dokonać pozytywnych zmian w swojej postawie wychowawczej
  • nauczyć się wspierać swoje dziecko i koncentrować się na przyszłości w procesie wychowawczym

Praca z coachingowa opiera się na wzajemnym zaufaniu rodzica i coacha, który uznaje i szanuje wiedzę i umiejętności rodzica oraz jego znajomość własnego dziecka. Coach towarzyszy rodzicowi w określeniu jego celu/celów i poszukiwaniu najlepszych dla niego i dziecka rozwiązań.

Na pierwszym spotkaniu rodzic wspólnie z coachem określa cel, na którym zamierza pracować.

Przed rozpoczęciem coachingu – zapraszamy na rozmowę konsultacyjną, w celu określenia, czy jest to odpowiednia forma pomocy dla konkretnego rodzica.

W uzasadnionym przypadku- możemy zaproponować inne, bardziej właściwe działania.

Coaching nie jest terapią, ani alternatywą do tej formy pomocy.

Coaching rodzicielski obejmuje ok. 8 spotkań. Może w nim uczestniczyć jeden lub dwoje rodziców.

Tamara Pocent
Tamara Pocent
Pedagog, mediator, superwizor, coach ICC, trener, doradca i konsultant w sprawach rodzinnych

Coaching rodzicielski