Dla rodziców, którzy zamierzają odbudować swoje relacje z dzieckiem.

 • Indywidualne spotkanie wstępne z rodzicem zgłaszającym problem;
 • Indywidualne spotkanie wstępne z drugim rodzicem (np. tym, który wychowuje dziecko)
 • Spotkanie wspólne z obojgiem rodziców – za ich zgodą – w celu umożliwienia poznania i zrozumienia wzajemnych oczekiwań dot. odbudowania relacji rodzica z dzieckiem oraz przedstawienia potrzeb dziecka;
 • Za zgodą rodziców: spotkanie psychologa/pedagoga z dzieckiem w celu rozpoznania jego potrzeb, oczekiwań i możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem.W razie potrzeby – wykonanie badań psychologicznych dziecka;
 • Pomoc rodzicom w opracowaniu planu odbudowania relacji z dzieckiem;
 • Spotkania edukacyjne dla rodziców, dot. specyficznej sytuacji dziecka i ich rodziny;
 • Zorganizowanie spotkania/spotkań rodzica z dzieckiem w bezpiecznej atmosferze – z udziałem psychologa/pedagoga – jako pierwszy etap nawiązania relacji rodzica z dzieckiem
 • Przekazanie informacji zwrotnych rodzicom, pomocnych w tworzeniu bezpiecznej, korzystnej dla dziecka relacji z rodzicem w przyszłości.

Z w/w oferty można skorzystać:

 • z inicjatywy rodzica, inicjującego takie spotkania, np. w sytuacji, gdy:
  • dziecko utraciło kontakt z rodzicem na np. na skutek konfliktu między rodzicami, lub z powodu długotrwałej nieobecności rodzica – z innych przyczyn.
   Warunkiem jest zgoda obojga rodziców na podjęcie takiej współpracy przy pomocy specjalistów.
  • na mocy postanowienia sądu, zobowiązującego do umożliwienia kontaktu dziecka z rodzicem drugoplanowym, przy dotychczasowym sprzeciwie rodzica pierwszoplanowego lub okresowemu wycofaniu się rodzica z kontaktu
   („rodzic pierwszoplanowy” oznacza tego rodzica , który sprawuje codzienną opieką nad dzieckiem; „rodzic drugoplanowy” – tego rodzica, którego kontakt z dzieckiem jest ograniczony, lub zerwany)
   Oboje rodzice winni są wyrazić zgodę na współpracę ze specjalistami Syntonii w celu realizacji postanowienia sądu.

Jak pracujemy:

Z rodzicami pracuje 2osobowy zespół: psycholog i pedagog.
Podjęcie współpracy poprzedzają spotkania konsultacyjne – indywidualne z każdym z rodziców.
Z rodzicami podpisywany jest kontrakt na 8 -10 spotkań.
Z dzieckiem – pracuje psycholog lub pedagog.
Psycholog lub pedagog uczestniczy w spotkaniach dziecka z rodzicem.
W przypadku konieczności wykonania diagnozy psychologicznej dziecka – za zgodą rodziców – przeprowadzamy badania psychologiczne dziecka.

Cennik:

Cena za spotkania ustalana indywidualnie.

Tamara Pocent
Tamara Pocent
Pedagog, mediator, superwizor, coach ICC, trener, doradca i konsultant w sprawach rodzinnych

Pomoc dla rodziców, którzy utracili kontakt ze swoim dzieckiem