Coaching – to proces dochodzenia do zmiany, polepszenia efektów działania, w celu osiągania wytyczonych celów, przy wykorzystaniu własnego, naturalnego potencjału klienta. W procesie tym towarzyszy coach, którego rolą jest pomoc w znalezieniu i wzmocnieniu mocnych stron klienta – jego zasobów, talentów, predyspozycji, uwolnieniu kreatywności oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu upragnionej zmiany. Coaching to dobrowolna praca coacha z klientem, oparta na partnerskiej relacji i wzajemnym szacunku, zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji. Coaching odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Odniesień do przyszłości jest jedynie tyle, ile jest to konieczne; aby ustalić stan obecny.

Coach niczego nie narzuca, nie krytykuje; ma autentyczną wiarę w szerokie możliwości i potencjał swojego klienta oraz akceptację i szacunek dla jego niepowtarzalnej indywidualności.

Po co klienci szukają coacha?

Głównym powodem jest potrzeba zmiany w życiu osobistym lub zawodowym. Często początkowo nie jest to skonkretyzowana wizja. W coachingu jest szansa na znalezienie odpowiedzi, jakiej zmiany chcemy, określenie konkretnych celów i sposobów ich osiągnięcia. Zdarza się jednak i tak, że wiemy, jaki cel chcemy zrealizować, ale brakuje nam wiary we własne możliwości, lub jesteśmy zniechęceni dotychczasowymi doświadczeniami, albo postrzegamy jako niesprzyjające swoje obecne warunki itp. Coaching jest też po to, aby wzmocnić wiarę w swoje możliwości, umocnić poczucie własnej wartości, pewności siebie i poszerzyć perspektywę .

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest psychoterapią; nie pomoże klientowi uporać się z jego problemami emocjonalnymi, traumatycznymi doświadczeniami, czy zaburzeniami. Coaching zakłada, że klient potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami. Nie jest też arbitrażem czy specjalistycznym doradztwem.

Coaching | coach Otwock | centrum Syntonia

Korzyści z coachingu to min.:

 • uświadomienie swoich potrzeb i wartości
 • sprecyzowanie celów życiowych i/lub zawodowych
 • odnalezienie i wzmocnienie własnego potencjału
 • pełniejsze zrozumienie siebie
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • zmotywowanie do konkretnych działań
 • wzmacnianie swojej autonomii
 • ułatwienie podejmowania samodzielnych decyzji
 • pomoc w znalezieniu równowagi w życiu, gł. między życiem osobistym i zawodowym
 • usprawnienie codziennego funkcjonowania
 • osiągnięcie upragnionej zmiany
 • podniesienie jakości życia

Coaching osobisty – jest dla wszystkich, na każdym etapie życia, którzy odczuwają potrzebę zmiany, aby to życie stało się pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące oraz są gotowi do pracy nad tą zmianą.

Coaching dla par – ma na celu zbudowanie udanego, partnerskiego związku, w którym każda ze stron – będąc razem chciałaby pozostać sobą. Rozumiemy przez to naturalne dążenie każdego człowieka, aby z jednej strony realizować wspólne cele wynikające z rozwoju stworzonego związku, a z drugiej – wytyczać i osiągać osobiste cele. Istotne jest znalezienie „klucza” do pogodzenia obu tych dążeń. Coaching może w tym pomóc.

Coaching przedrozwodowy – to proces, w którym można odnaleźć w sobie odpowiedź na pytania; czy najlepszym dla mnie rozwiązaniem – w kontekście odczuwanej potrzeby zmiany – będzie rozstanie ze swoim partnerem, czy zmiana wewnątrz związku. Jeśli powstanie decyzja o rozstaniu – to kolejnym celem do realizacji w coachingu może być przygotowanie się do tej zmiany.

Ważne, aby rozumieć, że to klient podejmuje samodzielne decyzje. Coach jedynie towarzyszy mu w jego wędrówce w odkrywaniu odpowiedzi na swoje pytania, uświadamianiu mu jego potrzeb, pomaga mu „trzymania się” wyznaczonego przez niego kierunku w upragnionym celu.

Caoching przedrozowdowy nie jest jednak psychoterapią, której często potrzebują klienci w sytuacjach kryzysu w związku.

Coaching porozwodowy – jest niezwykle pomocny w sytuacji, kiedy po rozwodzie chcemy przebudować swoje życie, zmienić jego jakość. Rozwód, kończy w naturalny sposób pewien etap, rozdział naszego życia. Stwarza jednak szansę na nowy, który może być dobry i ciekawy, a nawet lepszy i ciekawszy. Zależy to od nas samych. Coaching może pomóc odnaleźć w sobie potrzeby, pragnienia, wartości, marzenia, które dotychczas nie były realizowane lub nawet czasem uświadamiane; pomaga określić nowe cele, znaleźć siłę i potencjał oraz sposoby ich realizacji. Pomaga uwolnić naszą kreatywność, której wcześniej mogliśmy w sobie nie dostrzegać, albo z niej nie korzystaliśmy. Przejście przez proces takiej zmiany pomaga uwierzyć, że życie po rozwodzie może być udane i piękne.

Tamara Pocent
Tamara Pocent
coach

Coaching